Verschillende werelden ontmoeten elkaar op de Beursvloer. Het rendement van de Maatschappelijke Beursvloer bestaat uit nieuwe contacten, netwerken en samenwerkingsverbanden. Partijen die elkaar anders niet snel tegen zouden komen raken in gesprek. Voor een ondernemer is het een laagdrempelige manier om lokaal maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Inmiddels vinden, verspreid over het land, ruim 70 Maatschappelijke Beursvloeren per jaar plaats. Meer informatie vindt u op de landelijke beursvloer site. Hieruit zijn enkele tienduizenden matches ontstaan. Zou je deze matches omrekenen naar klinkende munten, dan gaat het om een rendement van enkele miljoenen euro’s per jaar. Dit samen maakt de Maatschappelijke Beursvloer met recht de Beursvloer met het grootste (maatschappelijke) rendement!

Rendement voor maatschappelijke organisaties

  • vraag/klus die op eigen kracht niet of moeilijk te realiseren is, wordt verwezenlijkt
  • kans om veel aanbieders in een korte tijd persoonlijk te spreken
  • mogelijkheid om een duurzaam bedrijvennetwerk op te bouwen dat ook op andere momenten voor andere activiteiten benaderd kan worden

Rendement voor bedrijven

  • invulling geven aan de maatschappelijke betrokkenheid
  • uitdaging om betrokkenheid verder te laten reiken dan sponsoring
  • kans om veel aanbieders van maatschappelijke projecten in een korte tijd persoonlijk te spreken

Rendement voor gemeenten

  • succesvolle methode om samenwerking tussen het maatschappelijke veld en het bedrijfsleven te stimuleren
  • aansluiting op de sociale agenda (Wmo en civil society)
  • verbreding van het lokale netwerk

Het concept maatschappelijke beursvloer is opgenomen in de Databank Effectieve sociale interventies van Movisie