Wat levert de Beursvloer op?

De kracht van de Maatschappelijke Beursvloer zit hem in het faciliteren van ontmoetingen die anders niet hadden plaatsgevonden. Het levert zowel ondernemers als maatschappelijke organisaties iets op: nieuwe contacten, een vergroot netwerk en mooie samenwerkingsverbanden. Het is voor bedrijven een laagdrempelige manier om zich in te zetten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

De Beursvloer is een landelijk initiatief met meer dan 70 Beursvloeren per jaar. Daarbij zijn in de afgelopen jaren al tienduizenden matches ontstaan, die gezamenlijk goed zijn voor enkele miljoenen euro’s.

Wat levert het mijn maatschappelijke organisatie op?

  • Oplossing voor een vraagstuk of probleem, dat op eigen kracht moeilijk of niet op te lossen is
  • Kans om veel aanbieders in een korte tijd persoonlijk te spreken en zo het netwerk uit te breiden
  • Mogelijkheid om een duurzaam bedrijvennetwerk op te bouwen dat ook op andere momenten voor andere activiteiten benaderd kan worden.

Wat levert het mijn bedrijf op?

  • Invulling geven aan de maatschappelijke betrokkenheid
  • Uitdaging om betrokkenheid verder te laten reiken dan sponsoring
  • Kans om veel aanbieders van maatschappelijke projecten in een korte tijd persoonlijk te spreken en je netwerk te verbreden.

Rendement voor gemeenten

Ook voor gemeenten kan de Beursvloer van toegevoegde waarde zijn. Zo biedt het:

  • een succesvolle manier om samenwerking tussen het maatschappelijke veld en het bedrijfsleven te stimuleren
  • aansluiting op de sociale agenda (Wmo en civil society)
  • verbreding van het lokale netwerk.

Het concept maatschappelijke beursvloer is opgenomen in de Databank Effectieve sociale interventies van Movisie