De Apeldoornse Beursvloer is een initiatief van Stichting Present Apeldoorn en wordt jaarlijks gehouden. Al sinds 2005. Het doel is om de maatschappelijke waarde van bedrijven te vergroten. Centraal staat het belangeloos bij elkaar brengen van bedrijven en maatschappelijk organisaties, stichtingen en verenigingen.

Handelen zonder geld

Bedrijven en maatschappelijke organisaties ontmoeten elkaar fysiek op de Beursvloer. Alle deelnemers ontvangen bij binnenkomst een badge met de naam. De verschillende kleuren geven aan voor welk thema u iets zoekt of iets aanbiedt. Elke hoek van de beursvloer heeft een eigen thema, zodat organisaties gericht kunnen zoeken naar wat zij nodig hebben. Zo kan vraag en aanbod goed aan elkaar worden gekoppeld.
In 1,5 uur tijd wordt er gehandeld met gesloten beurs, net als met het ouderwetse ‘handje-klap’ .

Voorbeelden

Een muziekvereniging heeft lekkage in de repetitieruimte. Een bouwbedrijf komt dit repareren in ruil voor bijvoorbeeld een optreden tijdens een bedrijfsbijeenkomst. Of een bedrijf heeft oude meubelen over die goed gebruikt kunnen worden bij de inrichting van een ruimte van de sportclub. In ruil daarvoor krijgen medewerkers een sportclinic bij de vereniging. Of een advocatenkantoor wil iets betekenen voor de maatschappij en biedt 5 keer een statutenwijziging aan verschillende ontvangers.

Gebruikte woorden tijdens de Beursvloer

Tijdens de Beursvloer zijn er bepaalde termen die we gebruiken. Mogelijk dat u deze nog niet eerder gehoord heeft. Hieronder ziet u deze en leest u ook de betekenis:

  • Match : een afspraak/intentie tussen de aanbiedende en vragende partij. De bevestiging hiervan wordt vastgelegd op een matchformulier. Na afloop neemt de vragende partij het initiatief bij de aanbieder voor een vervolgcontact om de match uit te voeren.
  • Themahoeken: Voor de duidelijkheid zijn er tijdens de Beursvloer 4 themahoeken zodat vraag en aanbod makkelijk elkaar kan vinden. Deze hoeken zijn: PR/Media, Materialen/Overigen, Vrijwilligers/Handen en Advies/Financiën.
  • Hoekmannen(en -vrouwen): Tijdens de Beursvloer lopen hoekmannen en – vrouwen rond (te herkennen aan zwarte bodywarmers met Present logo). Zij komen de matchformulieren tussentijds ophalen. Ook leggen zij contacten tussen vragers en aanbieders die elkaar nog niet gevonden hebben.
  • Speaker: Op een centrale plaats tijdens de Beursvloer vermeld een speaker de gerealiseerde matches.
  • Superaanbieding: Dit is een extra aantrekkelijk aanbod waarvoor een vereniging of stichting in aanmerking kan komen door zich van tevoren aan te melden!!. De organisatie presenteert zich in 10 min bij de aanbieder op de Beursvloer. Alle verenigingen en stichtingen kunnen zich hiervoor aanmelden. Maximaal 3 organisaties kunnen zich presenteren aan het aanbiedende bedrijf. De organisatie die uiteindelijk de superaanbieding ontvangt, wordt tijdens de Beursvloer bekend gemaakt.