De Apeldoornse Beursvloer is een initiatief van Stichting Present Apeldoorn en wordt jaarlijks gehouden. Dit jaar alweer voor de 12e keer. Het doel is om de maatschappelijke waarde van bedrijven te vergroten. Centraal staat het belangeloos bij elkaar brengen van bedrijven en maatschappelijk organisaties, stichtingen en verenigingen.

Handelen zonder geld

Op een fysieke plek ontmoet je elkaar. De beursvloer is een fysieke plek waar jaarlijks kennis, diensten en producten worden verhandeld. Tijdens anderhalf uur tijd komen verschillende matches tot stand. Dat allemaal met gesloten beurzen. Het ouderwetse handje-klap komt erbij kijken.

Voorbeelden

Een muziekvereniging heeft lekkage in de repetitieruimte. Een bouwbedrijf komt dit repareren in ruil voor bijvoorbeeld een optreden tijdens een bedrijfsbijeenkomst. Of een bedrijf heeft oude meubelen over die goed gebruikt kunnen worden bij de inrichting van een ruimte van de sportclub. In ruil daarvoor krijgen medewerkers een sportieve sportclinic bij de vereniging. Of een advocatenkantoor wil iets betekenen voor de maatschappij en bied, zonder tegenprestatie, 5 keer een statutenwijziging aan verschillende ontvangers.

Gebruikte woorden tijdens de Beursvloer

Tijdens de Beursvloer zijn er bepaalde termen die we gebruiken. Mogelijk dat u deze nog niet eerder gehoord heeft. Hieronder ziet u deze en leest u ook de betekenis:

  • Match: een afspraak/intentie tussen de aanbiedende en vragende partij. De bevestiging hiervan wordt vastgelegd op een matchformulier. Na afloop neemt de vragende partij het initiatief bij de aanbieder voor een vervolgcontact om de match uit te voeren.
  • Themahoeken: Voor de duidelijkheid zijn er tijdens de Beursvloer 4 themahoeken zodat vraag en aanbod makkelijk elkaar kan vinden. Deze hoeken zijn: PR/Media, Materialen/Faciliteiten, Vrijwilligers/Handen en Advies/Financiën.
  • Hoekmannen(en -vrouwen): Tijdens de Beursvloer lopen hoekmannen en – vrouwen rond (te herkennen aan zwarte bodywarmers met Present logo). Zij komen de matchformulieren tussentijds ophalen. Ook leggen zij contacten tussen vragers en aanbieders die elkaar nog niet gevonden hebben.
  • Speaker: Op een centrale plaats tijdens de Beursvloer vermeld een speaker de gerealiseerde matches.
  • Superaanbieding: Een extra speciale aanbieding van een bedrijf om een maatschappelijke organisatie te helpen. Deze aanbieding is van significante waarde en uniek. De Superaanbiedingen worden voor de start van de Beursvloer verhandeld. Maatschappelijke organisaties kunnen zich voor deze aanbiedingen inschrijven. Het bedrijf wat de aanbieding doet, bepaalt welke organisatie als ‘winnaar’ van de superaanbieding uit de bus komt. Dit wordt door de speaker verteld tijdens de Beursvloer.