27 maart 2019 | 19:00 uur
Theater Orpheus

Welkom op de website van de Beursvloer Apeldoorn!
Een jaarlijks terugkerend evenement waar maatschappelijke behoeftes worden verhandeld zonder geld.

Voor maatschappelijke organisaties

Uw maatschappelijke organisatie, vereniging, stichting of burgerinitiatief kan extra expertise gebruiken? Of u loopt tegen grenzen aan? Bijvoorbeeld bestuurlijke ervaring of het missen van de juiste contacten, ‘handen’ of faciliteiten om een klus uit te voeren. De Beursvloer is de plek om uw hulpvragen te stellen. Geen contract, maar wel contact. U spreekt vertegenwoordigers van bedrijven die u verder kunnen helpen. Uw tegenprestatie kan bestaan uit een workshop, optreden, lezing of een heerlijke taart. Deze wederkerigheid (zonder dat er geld aan te pas komt) is de basis van de Beursvloer.

Beursvloer Apeldoorn 2018

Stichting Present Apeldoorn

Stichting Present: makelaar in sociale betrokkenheid. Mensen zijn best bereid zich in te zetten voor een ander en voor de samenleving. De kloof tussen die bereidwilligheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug. Present is die schakel om samen met vrijwilligers die brug te bouwen. Vanuit deze rol is Present ook de organisator van de Beursvloer Apeldoorn.

Website Stichting Present Apeldoorn