We hebben KPMG opnieuw bereid gevonden om de workshop ter voorbereiding van de beursvloer te verzorgen.

Deze workshop is bedoeld voor deelnemers vanuit verenigingen en stichtingen. Er wordt uitgelegd wat een maatschappelijke beursvloer is en je leert o.a. een zgn. 'elevator pich' te maken. Het is een interactieve workshop waarbij veel ruimte is voor vragen.

Bent u als vertegenwoordiger van een bedrijf op de beursvloer en wilt u meer weten? Dan bent u uiteraard ook welkom op de workshop. Stuurt u dan even een mail

Datum: 13 maart 19 uur 

Locatie: Rabobank, Eendrachtstraat 133