w708.1e229 83101554b53b3a618c38502d300dd4bbIn december komt het 'Glazen Huis' naar Apeldoorn. In verband hiermee worden er veel activiteiten georganiseerd. Daarom verplaatsen we onze jaarlijkse Beursvloer Apeldoorn naar 28 maart 2018.
Wereldwijd zijn meer dan vier miljoen familieleden elkaar kwijt door een ramp of conflict. Met de opbrengst van 3FM Serious Request sporen Rode Kruis-hulpverleners vermiste kinderen op, herstellen ze het contact met hun familie en brengen ze hen weer thuis.poster 3FM

Een van de activiteiten die in Apeldoorn worden georganiseerd is het 'Beursplein'. In overleg met Present Apeldoorn, die zoals u weet jaarlijks de BEURSVLOER055 organiseert is besloten tot de naam 'Beursplein', om verwarring te voorkomen. Op 21 november is het tweede 'Beursplein' georganiseerd voor 3FM Serious Request. Omdat de BEURSVLOER055 ook altijd in het najaar plaatsvindt heeft Present Apeldoorn besloten om de BEURSVLOER055 een aantal maanden naar voren te schuiven. Op deze manier hebben ook lokale verenigingen en stichtingen de mogelijkheid samen met lokale bedrijven mooie dingen tot stand te brengen in Apeldoorn.

BEURSVLOER055 VIND PLAATS OP 28 maart 2018

Zet de datum vast in uw agenda, u hoort van ons!