w708.1e229 83101554b53b3a618c38502d300dd4bbIn 2017 komt het 'Glazen Huis' naar Apeldoorn. In verband hiermee worden er veel activiteiten georganiseerd om maar zoveel mogelijk geld in te zamelen om ouders en kinderen te herenigen. Wereldwijd zijn meer dan vier miljoen familieleden elkaar kwijt door een ramp of conflict. Met de opbrengst van 3FM Serious Request sporen Rode Kruis-hulpverleners vermiste kinderen op, herstellen ze het contact met hun familie en brengen ze hen weer thuis.poster 3FM

Een van de activiteiten die in Apeldoorn worden georganiseerd is het 'Beursplein'. In overleg met Present Apeldoorn, die zoals u weet jaarlijks de Beursvloer055 organiseerd is besloten tot de naam 'Beursplein', om verwarring te voorkomen.

kijk hier voor de activiteiten die rond het glazen huis worden georganiseerd.

Omdat Beursplein en Beursvloer in dezelfde periode georganiseerd worden (najaar) heeft Present Apeldoorn besloten om de Beursvloer te verplaatsen naar het voorjaar van 2018, te weten

28 maart 2018

Zet de datum vast in uw agenda, u hoort van ons!