Vraag organisaties

Netwerk SKILL-ABILITY -

Wij zoeken hulp om onze bekendheid te verhogen d.m.v. bedrijfsvideo/promo, bedrijfsfotografie, coaching rondom sociale media strategie, fondsenwerving. Daarnaast zijn we ook op zoek naar catering voor ontmoetingsfeesten met vrijwilligers en hulpvragers + gebruik kunnen maken van een ruimte.

WIj kunnen als tegenprestatie jongeren uit het bedrijf inzetten voor kwetsbare mensen in Apeldoorn, een inspiratiesessie door jongeren organiseren voor een bedrijf, samenwerkingspartners worden op het snijvlak inzetten in de maatschappij door jongeren.

Kids College Apeldoorn -

Wij zoeken gastdocenten voor onze lessen.

Hiervoor kunnen we positieve PR voor het bedrijf i.h.k.v. maatschappelijk ondernemen aanbieden als tegenprestatie.

LETS Apeldoorn -

Wij zoeken hulp met het "reanimeren" van onze ingedutte organisatie. Hiervoor bieden we een lekkere worteltaart aan, met wel 16 punten !

Dorcas Regiocentrum Apeldoorn -

Dorcas zoekt vrijwilligers voor de Kringloopwinkel en het Taalcentrum. Dorcas zoekt ondernemers die overtollige voorraden beschikbaar wil stellen voor de doelgroep: de allerarmsten inde sameleving. Als tegenprestatie inzet van vrijwilligers bij het beschikbaar stellen van goederen.

Buddy to Buddy Apeldoorn -

Locaties die wij mogen gebruiken voor eenmalige gebruik om een diner of lunch te organiseren ( 90 pers). Hulp bij het uitbreiden van ons netwerk.

Hiervoor bieden we als tegenprestatie de publiciteit, Waarbij waardering een belangrijke bijdrage is aan een inclusief Apeldoorn en onderdeel bent van ons mooie verhaal.

Stichting Indisch Erfgoed (SIE) -

Nieuwe vrijwilligers die willen helpen meer bekendheid over onze stichting te geven, b.v. personen die een achtergrond of Roets hebben liggen in Indonesië.

Als tegenprestatie bieden wij gratis toegang tot evenementen van SIE aan.

Schermvereniging Surtout -

Hulp bij de aanleg van electrische lopers - mits toegestaan door de gemeente in de gymzaal.

Als tegenprestatie bieden wij een schermclinic voor het personeel (tot 20 personen).

Wereldwinkel Apeldoorn -

Hulp bij het maken van een nieuw logo, meer naamsbekendheid, kenbaar maken op de website wat ze allemaal te bieden hebben. Als wederdienst een keer in uw bedrijf Fair Trade koffie schenken met iets lekkers erbij.

Schuldhulpmaatje Apeldoorn -

Wij zijn op zoek naar meer naamsbekendheid voor de stichting schuldhulpmaatjes en schuldhulp organisaties.

 

Wat kan uw tegenprestatie zijn?

 

Onderzoeken wat zij voor werknemers met financiële problemen kunnen betekenen in een organisatie.

Ertoe doen (de Kap) -

Alle vormen van hulp (PR, faciliteiten, catering,creatieve geesten ....) bij het vormgeven van de Proeverij Vrijwilligerswerk, als terugkerend evenement vierde jaar of in een nieuw jasje.


Wat kan uw tegenprestatie zijn?


We kunnen gratis reclame maken voor het bedrijf tijdens evenement en d.m.v. PR uitingen. We kunnen voorlichting geven over vrijwilligerswerk en mantelzorg. We kunnen meedenken over hoe maatschappelijk te ondernemen, bedrijfsvrijwilligerswerk in te vullen e.d.

De Zonnebloem, afdeling WOW -

Onze gasten hebben een fysieke handicap! Met bezoekjes en activiteiten proberen we eenzaamheid te voorkomen. Ook U kunt uw werknemers voor een dagdeel als vrijwilliger beschikbaar stellen om een maatschappelijke activiteit te organiseren voor onze gehandicapte gasten. U krijgt er vast veel dankbaarheid voor terug. Er kan zoveel meer dan je denkt, met de Zonnebloem, al 70 jaar!

Leger des Heils -

Wij zoeken vrijwilligers: kookvrijwillgers, maatjes, chauffeurvrijwiligers, vrijwilligers die willen helpen met tuinieren.

Verwenzorg GGNet -

Leuke activiteiten mét of vóór patiënten die (soms zeer) langdurig opgenomen zijn bij GGNet in Apeldoorn. Door hun ziekte kunnen ze dit zelf niet meer organiseren. Hiervoor krijgt u heel veel blije gezichten en bekendheid geven aan het mooie gebaar.

UNICEF Apeldoorn -

Het werven van vrijwilligers, evenementen om bij aan te sluiten, advies voor een eigen UNICEF evenement, leuke activiteit voor onze vrijwilligers. Hiervoor kunnen we helpende handen bij evenementen, promotie, geven van gastlessen aanbieden als tegenprestatie.

Muziektheater Apeldoorn -

Een bedrijf die een 'banner met het nieuwe logo' kan maken e/o die badges of pins met het nieuwe logo kan maken e/o die kleding met logo kan maken.


Wat kan uw tegenprestatie zijn?


- een optreden in kleding en zang - een zangoptreden - figureren in kleding - een act verzorgen - een workshop verzorgen op het gebied van musical - het bijwonen van een zangrepetitie.