Vraag organisaties

Stichting Kimana -

Ik wil graag mijn netwerk verbreden en kijken hoe ik me beter kan profileren met mijn stichting. Hulp bij meer naamsbekendheid creëren.


Wat kan uw tegenprestatie zijn?

Graag in overleg iets leuks verzinnen.

Humanitas -

Hulp bij het organiseren van vrijheidsmaaltijden  ivm 75 jaar Humanitas.


Wat kan uw tegenprestatie zijn?


Producten, meedenken, locatie, handjes

Damclub Apeldoorn -

Wij zoeken een platform voor het onder de aandacht brengen van de club activiteiten en ondersteuning voor aanschaffen dam en lesmateriaal. Hiervoor geven we een workshops over dammen, waarbij het nut van denken, hersens gebruiken, een centraal thema is.

Zorggroep Apeldoorn -

We zoeken hulp met / bij het klussen voor onze omgevingszorg, eventueel uitstapjes voor / met onze cliënten. Hiervoor maken we reclame voor het bedrijf op ons interne platform. Daarnaast geven we een workshop over hoe om te gaan met dementie in onze samenleving en over het wonen op onze locatie voor kleinschalig wonen.

Groei & Bloei Apeldoorn -

Welke hulp zoekt u?


Pr, audiovisuele hulpmiddelen, adverteerders, hulp bij sociale projecten op tuingebied.


Wat kan uw tegenprestatie zijn?


Verse groente, fruit en bloemen, tuinadvies, workshops op groengebied, bloemschikles.

stichting Real-X, indoor fun-/skatepark -

We zoeken hulp voor o.a. schilderwerk, vrijwilligerswerk, fondsenwerving, promotie en commerciële input. Hiervoor bieden we tegenprestatie aan in de vorm van een workshop skateboarden, kinderfeestje(s) of gratis gebruik ruimte / bar / podium / oefenruimte / gameroom, etc. voor event, presentatie of vergadering.

Stimenz -

Wij komen vanuit het project Centenkwesties en willen graag ervoor zorgen dat alle inwoners Centenkwesties weten te vinden en hier hun voordeel uit kunnen halen. Als tegenprestatie kunnen we het geven van een training of workshop.

Stichting Sant'Egidio -

Wij zoeken hulp bij kerstpakketten voor zwerfjongeren, maaltijden voor restaurant voor dak- en thuislozen, Info en hulp om pand van de Kledingbank te verduurzamen, hulp bij de inrichting tuin bij de Kledingbank en bij organiseren modeshow bij de Kledingbank.

Als tegenprestatie kunnen we een lezing geven of appeltaarten.

Life Goals Apeldoorn -

Wij zitten in de startfase van ons initiatief. Wij kunnen waarschijnlijk op veel gebieden ondersteuning gebruiken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld communicatie. Wij hebben een breed netwerk en werken samen met onze coalitiepartners. Samen met de andere partij weten we vast een creatieve tegenprestatie te bedenken.

Netwerk SKILL-ABILITY -

Wij zoeken hulp om onze bekendheid te verhogen d.m.v. bedrijfsvideo/promo, bedrijfsfotografie, coaching rondom sociale media strategie, fondsenwerving. Daarnaast zijn we ook op zoek naar catering voor ontmoetingsfeesten met vrijwilligers en hulpvragers + gebruik kunnen maken van een ruimte.

WIj kunnen als tegenprestatie jongeren uit het bedrijf inzetten voor kwetsbare mensen in Apeldoorn, een inspiratiesessie door jongeren organiseren voor een bedrijf, samenwerkingspartners worden op het snijvlak inzetten in de maatschappij door jongeren.

Kids College Apeldoorn -

Wij zoeken gastdocenten voor onze lessen.

Hiervoor kunnen we positieve PR voor het bedrijf i.h.k.v. maatschappelijk ondernemen aanbieden als tegenprestatie.

LETS Apeldoorn -

Wij zoeken hulp met het "reanimeren" van onze ingedutte organisatie. Hiervoor bieden we een lekkere worteltaart aan, met wel 16 punten !

Dorcas Regiocentrum Apeldoorn -

Dorcas zoekt vrijwilligers voor de Kringloopwinkel en het Taalcentrum. Dorcas zoekt ondernemers die overtollige voorraden beschikbaar wil stellen voor de doelgroep: de allerarmsten inde sameleving. Als tegenprestatie inzet van vrijwilligers bij het beschikbaar stellen van goederen.

Buddy to Buddy Apeldoorn -

Locaties die wij mogen gebruiken voor eenmalige gebruik om een diner of lunch te organiseren ( 90 pers). Hulp bij het uitbreiden van ons netwerk.

Hiervoor bieden we als tegenprestatie de publiciteit, Waarbij waardering een belangrijke bijdrage is aan een inclusief Apeldoorn en onderdeel bent van ons mooie verhaal.

Stichting Indisch Erfgoed (SIE) -

Nieuwe vrijwilligers die willen helpen meer bekendheid over onze stichting te geven, b.v. personen die een achtergrond of Roets hebben liggen in Indonesië.

Als tegenprestatie bieden wij gratis toegang tot evenementen van SIE aan.