Een superaanbieding is een extra speciale aanbieding van een bedrijf om een maatschappelijke organisatie te helpen. Deze aanbieding is uniek! Er zijn drie superaanbiedingen. U mag zich inschrijven voor twee aanbiedingen. Uw motivatie zal gelezen worden door de aanbieder(s). Vervolgens kiest de aanbieder drie kanshebbers. De kanshebbers krijgen de gelegenheid om hun motivatie mondeling toe te lichten. De winnaars van de superaanbiedingen worden tijdens de Beursvloer bekend gemaakt.

Inschrijven voor deze superaanbiedingen

Inschrijven is mogelijk vanaf 1 februari 2019